Halifax

Bank Halifax jest oddziałem grupy bankowej Lloyds Banking Group. Jego nazwa pochodzi od miasta Halifax, Yorkshire, gdzie rozpoczął działalność jako towarzystwo budowlane w 1853 roku. Dzisiaj Halifax oferuje wiele kont bankowych, w tym jedno, które oferuje dodatkowe korzyści w zamian za miesięczną opłatę. Konto to znane jest jako konto bankowe z pakietem.

Rachunek bieżący w banku Halifax, Ultimate Reward obejmuje dodatkowe korzyści, w tym ubezpieczenie telefonu komórkowego, ubezpieczenie podróży dla rodziny na całym świecie, a w Wielkiej Brytanii ochronę ubezpieczeniową w czasie awarii na drogach oraz w domu. Jednak opcje te posiadają ograniczenia i nie wszyscy mogą kwalifikować się do polis ubezpieczeniowych.

Miesięczna opłata za rachunek bieżący Ultimate Reward w banku Halifax wynosi £15 lub £10 jeśli posiadacz rachunku spełnia określone kryteria. Niektórzy ludzie mogli zawrzeć umowę na prowadzenie rachunków nie wiedząc jakie dodatkowe usługi takie konto zawiera i nie zostali poinformowani o opłatach miesięcznych.

Lista kont z pakietem w banku Halifax: