Cechy konta bankowego z pakietem Travel Pack Plus w banku Barclays

Bank Barclays zawarł z klientami wiele rodzajów umów na prowadzenie kont bankowych z pakietem. Poniżej znajdują się informacje na temat opłat oraz charakterystyka rachunku bankowego z pakietem podróżniczym Plus w banku Barclays:

Opłata miesięczna: £13,50

Ubezpieczenie od awarii na terenie Europy i Wielkiej Brytanii: Rachunek zawiera ochronę od awarii na drogach, w czasie powrotu, w domu, w dalszej podróży oraz na terenie Wielkiej Brytanii. Obejmuje on również ubezpieczenie od awarii na terenie Europy.

Rodzinne ubezpieczenie podróżne obejmujące cały świat: Polisa obejmuje 24-godzinną pomoc medyczną w nagłych wypadkach. Aby zakwalifikować się do tego ubezpieczenia posiadacz rachunku oraz jego partner/partnerka nie może mieć więcej niż 70 lat w dniu rozpoczęcia każdej podróży. Wycieczki nie mogą trwać dłużej niż 31 dni.

Sprawdź listę pozostałych kont z pakietem z oferty banku Barclays.

Konto Konto Travel Pack Plus to tylko jeden rodzaj konta z oferty banku Barclays. Sprawdź pozostałe poniżej: