Cechy konta bankowego z pakietem Travel Pack w banku Barclays

Bank Barclays zawarł z klientami wiele rodzajów umów na prowadzenie kont bankowych z pakietem. Poniżej znajdują się informacje na temat opłat oraz charakterystyka rachunku z pakietem podróżniczym w banku Barclays:

Opłata miesięczna: £8,50

Wielka Brytania ubezpieczenie drogowe oraz domowe: konto bankowe z pakietem oferujące jego posiadaczom pomoc drogową oraz ubezpieczenie domowe. Obejmuje holowanie do autoryzowanego warsztatu w odległości do 10 mil.

Europejskie rodzinne ubezpieczenie podróżne:
Polisa obejmuje 24-godzinną pomoc medyczną w nagłych wypadkach. Aby zakwalifikować się do tego ubezpieczenia posiadacz rachunku oraz jego partner/partnerka nie może mieć więcej niż 70 lat w dniu rozpoczęcia każdej podróży.

Sprawdź listę pozostałych kont z pakietem z oferty banku Barclays.

Konto Konto Travel Pack to tylko jeden rodzaj konta z oferty banku Barclays. Sprawdź pozostałe poniżej: