Cechy konta bankowego Ultimate Reward z pakietem w banku Halifax

Poniżej znajdują się informacje na temat opłat oraz charakterystyka rachunku bieżącego Ultimate Reward w banku Halifax:

Opłata miesięczna: £15 lub niższa opłata w wysokości £10, jeżeli posiadacz rachunku wpłacił £750 lub więcej w poprzednim miesiącu kalendarzowym oraz wykona co najmniej dwa różne polecenia zapłaty i nadal będzie miał środki na koncie.

Ubezpieczenie telefonu komórkowego: Konto zawiera ubezpieczenie telefonu komórkowego w kraju i za granicą. Obejmuje ono utratę, kradzież lub uszkodzenie telefonu.

Rodzinne ubezpieczenie podróżne na cały świat: konto Ultimate Reward w banku Halifax zawiera ubezpieczenie podróżne na nielimitowaną ilość podróży po świecie. Zawiera ochronę dla posiadacza rachunku oraz jego rodziny.

Ubezpieczenie drogowe na terenie Wielkiej Brytanii: posiadacz konta może korzystać z ochrony na terenie Zjednoczonego Królestwa w przypadku awarii samochodu, niezależnie od tego, czy podróżuje własnym samochodem jako kierowca, czy jako pasażer innego samochodu. Polisa obejmuje naprawę drogową, a jeśli naprawa nie jest możliwa, odholowanie pojazdu i odwiezienie posiadacza polisy i pasażerów do najbliższego warsztatu.

Pomoc w przypadku awarii w domu: dodatkową usługą przy tym koncie bankowym z pakietem jest ochrona oferowana w czasie awarii na terenie domu posiadacza rachunku. Obejmuje różne zdarzenia, takie jak włamanie, pęknięcie rur lub awaria zasilania.