Cechy konta bankowego Premier z pakietem w banku Lloyds

Bank Lloyds zawarł z klientami wiele rodzajów umów na prowadzenie kont bankowych z pakietem. Poniżej znajdują się informacje na temat opłat oraz charakterystyka rachunku bieżącego Premier w banku Lloyds:

Opłata miesięczna: £25

Ubezpieczenie podróżne na cały świat: konto Premier w banku Lloyds obejmuje ubezpieczenie w podróży na całym świecie dla posiadacza rachunku oraz dla jego partnera/partnerki. Polisa oferuje ochronę wycieczek trwających do 62 dni oraz 31 dni w przypadku sportów zimowych.

Ubezpieczenie drogowe: Konto zawiera również ochronę w przypadku awarii na drogach, zapewniając klientom pomoc drogową, powrót do domu oraz usługi powypadkowe. Polisa obejmuje również usługi powypadkowe pomocne przy naprawie, odholowaniu pojazdu oraz składaniu roszczenia po wypadku.

Ubezpieczenie telefonu komórkowego: posiadacze kont mogą skorzystać z ubezpieczenia telefonu komórkowego na całym świecie; usługa ta obejmuje koszt wymiany telefonu w przypadku kradzieży, utraty lub, w razie potrzeby, koszty naprawy.

Pomoc w przypadku awarii w domu: dodatkową usługą przy tym koncie bankowym z pakietem jest ochrona oferowana w przypadku awarii na terenie domu posiadacza rachunku. Pokrywa ona koszty wezwania pomocy, wymiany części oraz robocizny w kwocie do £1000 jednorazowo.

Sprawdź listę pozostałych kont z pakietem z oferty banku Lloyds.

Konto Konto Premier to tylko jeden rodzaj konta z oferty banku Lloyds. Sprawdź pozostałe poniżej: