Cechy konta bankowego Silver z pakietem w banku Lloyds

Bank Lloyds zawarł z klientami wiele rodzajów umów na prowadzenie kont bankowych z pakietem. Poniżej znajdują się informacje na temat opłat oraz charakterystyka konta bankowego Silver z pakietem usług w banku Lloyds:

Opłata miesięczna: £9,95

Rodzinne ubezpieczenie podróżne na cały świat: konto to obejmuje ubezpieczenie w podróży na całym świecie na czas wyjazdów do 45 dni. Zawiera ochronę dla posiadacza rachunku oraz jego rodziny.

Ubezpieczenie drogowe: Konto zawiera również ochronę w przypadku awarii an drogach, zapewniając klientom pomoc drogową i usługi powypadkowe w następstwie wypadku w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych.

Ubezpieczenie telefonu komórkowego: konto bankowe Silver z pakietem w banku Lloyds obejmuje ochronę telefonu komórkowego na całym świecie. Dotyczy to wymiany telefonu po utracie lub kradzieży lub kosztów naprawy telefonu.

W lipcu 2015, bank Lloyds ogłosił, że przeznaczył £175 milionów na odszkodowania za konta założone w nieprawidłowy sposób. Jeśli uważasz, że bank Lloyds zawarł z Tobą umowę na prowadzenie rachunku bieżącego Silver w sposób nieprawidłowy, możemy pomóc Ci złożyć roszczenie.

Sprawdź listę pozostałych kont z pakietem z oferty banku Lloyds.

Konto Konto Silver to tylko jeden rodzaj konta z oferty banku Lloyds. Sprawdź pozostałe poniżej: