Cechy konta bankowego Advantage Gold z pakietem w banku NatWest

Bank NatWest zawiera wiele umów na prowadzenie rachunków bankowych z pakietem. Poniżej znajdują się informacje na temat opłat oraz charakterystyka konta bankowego Advantage Gold z pakietem w banku NatWest:

Opłata miesięczna: £12,95

Ubezpieczenie telefonu komórkowego: to konto bankowe zawiera ubezpieczenie telefonów komórkowych i smartfonów. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje utratę, kradzież, przypadkowe uszkodzenie telefonu oraz przypadki kiedy telefon przestanie działać.

Ubezpieczenie podróżne na cały świat: konto to obejmuje ubezpieczenie w podróży na całym świecie na nielimitowaną ilość wyjazdów do 31 dni. Polisa obejmuje także ochronę ubezpieczeniową przy korzystaniu ze sportów zimowych.

Ubezpieczenie drogowe na terenie Wielkiej Brytanii:
polisa oferuje posiadaczowi konta pełne ubezpieczenie drogowe na terenie Zjednoczonego Królestwa wraz z transportem ubezpieczonego pojazdu oraz posiadacza do warsztatu lub do miejsca przeznaczenia do 10 mil od miejsca zdarzenia.

Sprawdź listę pozostałych kont z pakietem z oferty banku Natwest.

Konto Konto Advantage Gold to tylko jeden rodzaj konta z oferty banku Natwest. Sprawdź pozostałe poniżej: