Cechy konta bankowego Travel Reward z pakietem w banku Santander

Santander zawarł z klientami wiele rodzajów umów na prowadzenie kont bankowych z pakietem. Poniżej znajdują się informacje na temat opłat i charakterystyki konta bankowego Travel Reward z pakietem usług dodatkowych w banku Santander:

Opłata miesięczna: £15

Rodzinne ubezpieczenie podróżne na cały świat: konto zawiera w cenie ubezpieczenie podróży dla posiadacza rachunku, jego partnera/partnerki i do czwórki dzieci mieszkających pod tym samym adresem, co posiadacz rachunku. Polisa obejmuje ochronę w czasie podróży nie przekraczającej 31 dni.

Ubezpieczenie od awarii na terenie Europy i Wielkiej Brytanii: rachunek zawiera ochronę od awarii na drogach oraz w domu na terenie Wielkiej Brytanii i Europy. Jeśli naprawy nie można było wykonać na drodze, polisa obejmuje odholowanie do najbliższego warsztatu.

Ubezpieczenie telefonu komórkowego: konto Travel Reward obejmuje ubezpieczenie telefonu komórkowego na terenie całego świata w przypadku zgubienia, kradzieży, uszkodzenia lub awarii telefonu komórkowego. Polisa ta obejmuje także ochronę do £1000 za nieuprawnione korzystanie z telefonu komórkowego.

Sprawdź listę pozostałych kont z pakietem z oferty banku Santander.

Konto Konto Travel Reward to tylko jeden rodzaj konta z oferty banku Santander. Sprawdź pozostałe poniżej: