Cechy konta bankowego Privilege z pakietem w Banku Spółdzielczym

Bank Spółdzielczy zawarł z klientami wiele rodzajów umów na prowadzenie kont bankowych z pakietem. Poniżej znajdują się informacje na temat opłat oraz charakterystyka rachunku bieżącego Privilege z pakietem w Banku Spółdzielczym:

Opłata miesięczna: £11

Ubezpieczenie podróżne na cały świat: konto to obejmuje ubezpieczenie w podróży na całym świecie dla posiadacza rachunku oraz dla jego rodziny. Polisa obejmuje ochronę rzeczy osobistych, w czasie korzystania ze sportów zimowych, gry w golfa i przy nurkowaniu.

Ubezpieczenie telefonu komórkowego: posiadacze konta Privilege mogą korzystać z ubezpieczenia telefonu komórkowego dla maksymalnie czterech telefonów komórkowych dla danego konta. Taka polisa może być wykorzystywana przez posiadacza rachunku i członków jego rodziny mieszkających pod tym samym adresem. Ubezpieczenie obejmuje koszty naprawy lub wymiany telefonu w przypadku kradzieży, utraty, uszkodzenia i awarii.

Ubezpieczenie gadżetów: to konto bankowe z pakietem zawiera ubezpieczenie gadżetów na terenie całego świata do £1200 za takie urządzenia jak aparaty cyfrowe, odtwarzacze MP3, urządzenia nawigacji satelitarnej oraz laptopy. Polisa obejmuje ochronę przed kradzieżą, uszkodzeniem i awarią.

Sprawdź listę pozostałych kont z pakietem z oferty banku The co-operative bank.

Konto Konto Privilege to tylko jeden rodzaj konta z oferty banku The co-operative bank. Sprawdź pozostałe poniżej: