Warunki korzystania ze strony

 1. Dostęp do wszelkich informacji na tej stronie internetowej jest uzależniony od akceptacji warunków tam zawartych.
 2. Następujące warunki stanowią podstawę umowy dotyczącej korzystania przez Ciebie ze strony internetowej należącej do PL Accident Claim Management Limited (UK) Limited. Proszę je przeczytać uważnie, gdyż określają nasze wzajemne prawa i obowiązki w odniesieniu do korzystania z wyżej wspomnianej strony internetowej.
 3. W warunkach określenia “Ty” i “Twój” oznaczają wszystkie osoby korzystające z tej strony a “my”, “nas” i “nasze” oznaczają firmę Insito Odszkodowania (oddział PL Accident Claim Management Limited)
 4. Dostęp do wszelkich informacji na tej stronie internetowej i/lub Twojej akceptacji bez zmiany niniejszych Warunków oznacza zgodę na te warunki. Jeśli nie chcesz zaakceptować jakichkolwiek z nich, nie możesz korzystać z naszej strony.
 5. Ta strona jest do Twojego użytku osobistego i niekomercyjnego. Żadna część tej strony nie może być powielana w jakiejkolwiek formie bez naszej zgody, chyba że czasowo w trakcie korzystania z naszych usług lub jedynie w celu zarejestrowania transakcji zawartych w naszym serwisie. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, dystrybuować, przekazywać, wyświetlać, wykonywać, reprodukować, publikować, udzielać licencji, tworzyć prac pochodnych, przekazywać ani sprzedawać żadnych informacji, produktów lub usług zawartych na tej stronie internetowej. Prawa autorskie oraz materiały zawarte na tej stronie należą do nas lub do licencjodawców.
 6. Jesteśmy zarejestrowani jako Spółka angielska. Nasza działalność i usługi, które oferujemy są regulowane przepisami prawa Anglii i Walii. Nie udziela się żadnych gwarancji oraz/lub jakiegokolwiek rodzaju oświadczeń, wyraźnych czy dorozumianych, odnośnie do zgodności informacji umieszczonych na stronie internetowej, usług oferowanych przez nas lub w naszym imieniu, wszelkich informacji odnoszących się do takich usług oraz naszej działalności, pod jakimkolwiek względem, z wszelkimi przepisami prawa w jakimkolwiek innym kraju, które nie wpływają lub nie odnoszą się do tego co powyżej, a usługi wymienione na tej stronie internetowej są dostępne tylko w Wielkiej Brytanii.
 7. Dostęp do strony jest uzależniony od Twojej zgody na to, że wszystkie zawarte na niej informacje oraz wszystkie sprawy, które powstają między Tobą a nami będą podlegać prawu angielskiemu. Dostęp jest ponadto uwarunkowany twoją zgodą na to, że wszelkie spory lub sprawy, które powstaną między nami a tobą będą rozpatrywane przez sądy Anglii i Walii z wyłączeniem sądów jakiegokolwiek innego kraju.
 8. Podane informacje nie stanowią porady finansowej ani zawodowej. Nie udziela się żadnych gwarancji, obietnic i/ani nie wydaje się żadnych oświadczeń, wyraźnych czy dorozumianych, co do dokładności lub kompletności informacji zawartych na tej stronie internetowej lub co do charakteru, standardu, przydatności jakichkolwiek usług oferowanych przez nas lub w naszym imieniu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody dowolnego rodzaju (bezpośrednie, pośrednie, wtórne lub inne), które mogą powstać w wyniku, bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania jakichkolwiek informacji lub materiałów zawartych na tej stronie internetowej i/lub wykorzystania lub dostępu do innych informacji lub materiałów za pośrednictwem linków z tej strony lub jakiegokolwiek braku dostępu lub niemożności korzystania z tej strony. Wszystkie opisane produkty i usługi zależą od dostępności i mogą zostać wycofane lub zmienione w dowolnym momencie (chyba że została zawarta między nami umowa). Dostęp do tej witryny może zostać zawieszony tymczasowo i bez wypowiedzenia w przypadku awarii systemu, konserwacji lub naprawy lub z przyczyn od nas niezależnych.
 9. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, jesteśmy uprawnieni do skorzystania z wszelkiego obowiązującego wyłączenia i/lub ograniczenia odpowiedzialności dozwolonego przez prawo każdego kraju, w którym zastosowanie znajdują informacje umieszczone na tej stronie internetowej i/lub wszelkie usługi oferowane przez nas lub w naszym imieniu.
 10. Strony znajdujące się na tej stronie mogą zawierać nieścisłości techniczne i błędy typograficzne. Informacje zawarte na tych stronach mogą być aktualizowane od czasu do czasu i mogą czasami być nieaktualne. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za aktualizowanie informacji na tych stronach na bieżąco ani odpowiedzialności za zaniedbania w tym względzie.
 11. Ta strona internetowa może zawierać linki do innych stron, które nie są pod naszą kontrolą i nie są utrzymywane przez nas. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść tych stron. Oferujemy te łącza wyłącznie dla Państwa wygody, ale nie monitorujemy ich ani nie zatwierdzamy materiałów tam zawartych.
 12. Nie dajemy żadnych gwarancji, że strona ta (lub strony internetowe, które są powiązane z tą stroną internetową) jest wolna od wirusów komputerowych lub innych szkodliwych lub niszczących programów komputerowych. Ograniczamy naszą odpowiedzialność do zakresu dozwolonego przez prawo za jakiekolwiek straty lub szkody wynikłe z korzystania lub niemożności korzystania z tej strony lub z jakiejkolwiek awarii elektronicznej lub telekomunikacyjnej. Prawa autorskie do materiałów zawartych na tej stronie należą do nas lub do licencjodawców.