Żargon finansowy

Czy żargon finansowy przyprawia Cię o zawrót głowy? Poniżej wyjaśniamy powszechnie używane zwroty z sektora bankowości, pożyczek i ubezpieczeń.

Konto
Banki i towarzystwa budowlane oferują rachunki bankowe, na których możesz trzymać swoje pieniądze. Rachunki bieżące są przeznaczone na pieniądze, które mają być wpłacane i wypłacane często, podczas gdy rachunki depozytowe są przeznaczone na oszczędności.

Naliczone odsetki
Są to odsetki zgromadzone na kredycie od początku lub od ostatniej spłaty. Naliczone odsetki od depozytu to skumulowane odsetki przez konkretny okres czasu.

Wysokość oprocentowania w skali roku
“Wysokość oprocentowania w skali roku” jest standardową formułą, która mówi, jaka byłaby stopa procentowa, gdyby odsetki od oszczędności były dodane do Twoich oszczędności na koniec każdego roku. Im wyższa wysokość oprocentowania w skali roku, tym więcej odsetek zarobisz na oszczędnościach.

Roczna stopa procentowa
Roczna Stopa Procentowa informuje cię o rocznej stopie za pożyczkę na karcie kredytowej lub kredyt podanej w procentach. Obejmuje wszelkie prowizje i dodatkowe koszty, jaki zapłacisz w związku z transakcją. Jako, że kredyt na karcie kredytowej jest odnawialny, Roczna Stopa Procentowa na karcie kredytowej jest jedynie wskazaniem kwoty pożyczonej w ciągu całego roku. Ogólnie mówiąc, im niższa Roczna Stopa Procentowa, tym mniej kredyt będzie kosztować.

Zaległości
Jest to termin prawny oznaczający zadłużenie lub należność, która nie została opłacona i jest spóźniona. Jest to naruszenie umowy lub uzgodnionego harmonogramu płatności.

Upadłość (znana w Szkocji jako sekwestracja)
Jest to jeden ze sposobów radzenia sobie z długami, gdy nie można ich spłacić. Możesz być postawiony w stan upadłości przez wierzycieli lub możesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeśli jesteś w stanie upadłości, twoje wszystkie aktywa mogą być sprzedane w celu spłacenia wierzycieli. Upadłość może negatywnie wpłynąć na Twoją zdolność kredytową i na sposób postrzegania cię przez spółki finansowe.

Czek bankierski
Jest to czek wystawiony przez Bank, który jest gwarantowany. Jeżeli zakupisz czek bankierski, jego kwota zostaje odjęta od twojego konta. Takie czeki są wykorzystywane, gdy trzeba płacić duże kwoty, ale stają się coraz mniej popularne odkąd płatności elektroniczne zostały przyspieszone.

Czek bez pokrycia
Czek bez pokrycia to taki czek, który nie może być zrealizowany, ponieważ osoba, która go wystawiła, że nie ma wystarczającej ilości pieniędzy na koncie lub ma debet na rachunku bieżącym i nie ma pieniędzy na pokrycie płatności. W przypadku czeku bez pokrycia banki często pobierają opłaty.

Budowlana kasa oszczędnościowa
Jest to organizacja finansowa należąca do ludzi, którzy wpłacają do niej pieniądze i pożyczają od niej oraz są jej członkami.

Rozliczenie
Termin rozliczenie opisuje działanie od chwili utworzenia transakcji do momentu uregulowania należności. Rozliczenie płatności jest wymagane, aby zobowiązanie płatności, takie jak czek lub elektroniczny wniosek o płatność, mogło skutkować rzeczywistym przepływem pieniędzy.

Procent składany
W przypadku produktu oszczędnościowego, odsetki są dodane do zgromadzonych zarobionych odsetek. Dla kredytu, to działa w ten sposób, że odsetki są dodane do oprocentowania.

Kredyt konsolidacyjny
Kredyt konsolidacyjny łączy niektóre lub wszystkie inne zadłużenia. Oznacza to, że będziesz robił jedną miesięczną wypłatę, zamiast oddzielnych płatności dla każdej wierzytelności.

Limit kredytowy
Jest to kwota, którą firma finansowa pozwoli Ci pożyczyć. Jeśli przekroczysz tę kwotę może zostać obciążony opłatą i będziesz musiał zapłacić wyższą stopę procentową. Limit kredytowy odnosi się również do maksymalnej kwoty, którą firma zapewniająca karty kredytowe pozwoli komuś pożyczyć na jednej karcie.

Raport kredytowy
Raport kredytowy pokaże, jak długo mieszkasz pod obecnym adresem, czy jesteś w spisie wyborców, szczegóły poprzedniej pożyczki i czy zwrot pożyczki był wykonany na czas czy nie. Będzie on również zawierał informacje o sądowym nakazie zapłaty oraz o upadłości i czy spłata jest nadal wymagana, czy została uregulowana.

Ocena kredytowa
Ocena kredytowa składa się z punktów i odgrywa rolę w określaniu, jakie jest twoje podejście do podejmowania zobowiązań finansowych. Każdy kredytodawca ma swoje własne kryteria oceny ryzyka kredytowego, ale generalnie większość kredytodawców będzie oceniała podobne funkcje, takie jak twoje osobiste możliwości oraz stabilność, twój raport kredytowy oraz historię kredytową przy podejmowaniu decyzji, czy udzielić ci pożyczki, czy nie.

Niewywiązanie się z umowy
Oznacza niespełnienie wymogów prawnych i warunków kredytu. Zasadniczo może to oznaczać, że dana osoba nie spłaciła długu, który był wymagany do spłaty.

Polecenie zapłaty
Jest to układ z twoim bankiem, który pozwala osobie trzeciej do automatyczne podejmowanie pieniędzy z twojego konta. Na przykład, przedsiębiorstwo energetyczne może ustanowić polecenie zapłaty na pokrycie twoich rachunków.

Opłata za zerwanie umowy
Jest to kwota pieniędzy, być może trzeba będzie zapłacić, aby zamknąć konto lub inwestycję przed uzgodnioną datą zamknięcia.

Indeksowane transakcje
Jeśli inwestycja jest indeksowana, zostanie powiązana z indeksem inflacji, co oznacza, że twój zysk podlega wszelkimi wzrostom i spadkom, które mają miejsce w tym indeksie.

Odsetki
Procent lub część pieniędzy dodana do pierwotnej kwoty. W przypadku oszczędności, zaoszczędzona kwota będzie wyższa, jeśli jest oprocentowana. W przypadku długu, kwota, którą jesteś dłużny zwiększa się ze względu na odsetki.

Stopa procentowa
Stopa procentowa to opłata od pożyczki lub wypłacona od oszczędności. Dzięki wyższej stopie procentowej na rachunku oszczędnościowym uzyskasz więcej pieniędzy niż przy niższej stopie procentowej. Jeśli weźmiesz pożyczkę, wyższa stopa procentowa będzie oznaczała, że pożyczka będzie droższa niż przy niższej stopie procentowej.

Rachunek oszczędnościowy
Rachunek oszczędnościowy lub indywidualne konto oszczędnościowe to konto, które płaci odsetki wolne od podatku, w przeciwieństwie do kont oszczędnościowych, gdzie trzeba zapłacić podatek od uzyskanych kwot.

Nieprawidłowa rejestracja konta
Jest to wprowadzenie klienta w błąd przy zakupie produktu lub usługi przez spółkę lub sprzedawcę. Może to oznaczać, że klient otrzymał nieodpowiednią poradę, ryzyko nie zostało wyjaśnione, lub nie zostały podane poprawne informacje, co skutkowało zakupem produktu nieodpowiedniego dla konkretnego klienta.

Płaca netto
Dla pracowników jest to kwota otrzymywana na rękę po podatkowaniu, odliczeniu ubezpieczenia zdrowotnego oraz wszelkich innych potrąceń z wypłaty.

Przekroczenie konta bankowego
Limit ustalony z bankiem na przekroczenie konta. Limit ten pozwala wydać więcej pieniędzy niż faktycznie klient ma na rachunku bieżącym. Nieuzgodniony debet na koncie oznaczający, że wydałeś więcej pieniędzy niż masz na koncie, ale limit kredytu na rachunku nie został wcześniej z bankiem uzgodniony i może być za to naliczona opłata.

Konto bankowe z pakietem
“Konto bankowe z pakietem” (czasami nazywane kontem z opłatami lub kontem z powiązanymi usługami) to konto bankowe, gdzie klient płaci miesięczną opłatę, aby uzyskać dostęp do wielu dodatkowych usług. Na przykład, wiele kont bankowych z pakietem zawiera ubezpieczenie telefonu komórkowego, pomoc w razie awarii lub ubezpieczenie podróżne.

Ubezpieczenie od ochrony wypłat
Jest to produkt ubezpieczeniowy, który obejmuje spłatę kredytu, jeśli kredytobiorca umierze, zachoruje, stanie się osobą niepełnosprawną, straci pracę lub znajdzie się w innych okolicznościach, które sprawią, że nie będzie zarabiał dostatecznie dużo, aby spłacać kredyt.

Pożyczka zabezpieczona
Pieniądze pożyczone pod zastaw twojego domu (lub innego aktywu). Jeśli nie będziesz dokonać spłat, wierzyciel może wejść w posiadanie twojego domu (lub aktywów), aby pokryć koszt kredytu.

Odsetki proste
W odróżnieniu od procentu składanego, gdzie odsetki są dodawane do odsetek, odsetki proste są wykorzystywane do obliczania oprocentowania pobranego gdzie odsetki stosowane są tylko do pierwotnej kwoty kredytu.

Zlecenie stałe
Jest to regularna płatność, którą można skonfigurować do zapłaty na rzecz ludzi, organizacji lub do przelewania na Twoje inne konta bankowe. W przeciwieństwie do polecenia zapłaty, które jest utworzone przez firmę której płacisz, zlecenie stałe konfiguruje się samodzielnie.

Niezabezpieczony dług (również niezabezpieczone pożyczki)
Pożyczki lub kredyt, który nie jest zabezpieczony nieruchomościami ani aktywami, czyli nie jesteś narażony na ryzyko utraty domu lub aktywów jako bezpośredni skutek braku dokonania płatności. W tym przypadku, kredytodawca może pozwać cię do sądu o zapłatę jeśli nie będziesz spłacał kwoty według umowy. Ponieważ ten rodzaj kredytu jest uważany za bardziej godzący w kredytodawców niż pożyczka zabezpieczona, stopa procentowa jest w tym przypadku wyższa od stopy procentowej kredytów niezabezpieczonych.

Dobrowolne wpłaty
Jest to kwota, którą klient płaci przy składaniu wniosku o ubezpieczenie (oprócz obowiązkowej wpłaty). Firma ubezpieczeniowa zapłaci resztę kwoty. W niektórych przypadkach można dokonać większej dobrowolnej wpłaty co oznacza, że przy składaniu wniosku klient zapłaci większą kwotę a będzie płacił niższe składki.