Zwrot nadpłaconego podatku

Monika Grubecka

specjalista ds. odszkodowań

Zwrot nadpłaconego podatku przysługuje podatnikowi, któremu bank wypłacił odsetki i odprowadził od nich podatek dochodowy bez uwzględnienia ulgi, kiedy ta podatnikowi się należała. To, czy komuś przysługuje ulga, czy nie, zależy od jego rocznego dochodu, podobnie jak wysokość ulgi. W UK wyróżnia się trzy progi podatkowe, na podstawie których wylicza się wysokość ulgi. O zwrot podatku nie mogą starać się tylko te osoby, których dochód przekroczył pułap £150,000”.

Kiedy można ubiegać się o zwrot?

W Wielkiej Brytanii wiele osób, które podjęły współpracę z bankiem, może starać się o zwrot opłat bankowych i PPI (payment protection insurance). Część tych środków stanowią odsetki, jakie instytucja finansowa płaciła za okres, w jakim klient nie miał pieniędzy. Kiedy bank wypłaca zwrot, sumę odsetek od razu pomniejsza o odprowadzony do urzędu skarbowego podatek. Nie analizuje przy tym dokładnej sytuacji klienta. Tymczasem w świetle przepisów prawa podatnicy, których roczny dochód nie przekracza £150,000 mają ulgę podatkową na odsetkach. Wielkość ulgi jest zależna od zarobków, co nie zmienia faktu, że polityka stosowana przez instytucje finansowe, przyczynia się do strat finansowych klientów. Mogą się oni starać o zwrot nadpłaconego podatku w wysokości zależnej od tego, która z trzech stop podatkowych ich dotyczy.

  1. Podstawowa stopa podatkowa wynosząca 20% dotyczy zarobków w przedziale £12,500 – £50,000 – ulga od podatku na £1000 dochodu z odsetek;
  2. Wyższa stopa podatkowa wynosząca 40% dotyczy zarobków w przedziale £50,000 – £150,000 – ulga od podatku na £500 dochodu z odsetek;
  3. Najwyższa stopa podatkowa wynosi 45% i dotyczy zarobków przekraczających £150,000. Jest to jedyny przypadek, kiedy ulga nie przysługuje w ogóle.

W sytuacji, kiedy zarobki w skali roku były niższe niż £11 850 podatnik może starać się o zwrot całego podatku.

 

Wnioskuj o zwrot


W czym pomoże Insito Odszkodowania?

Aby starać się o zwrot podatku, trzeba upewnić się, że takowy zwrot podatnikowi przysługuje. Następnie należy wypełnić wniosek o zwrot, przy czym ważne jest by zrobić to poprawnie i bezbłędnie, co nie jest zadaniem najprostszym. Zamiast zatem poświęcać czas na zdobycie wiedzy jak poprawnie wypełnić wniosek, cały proces ubiegania się o zwrot podatku można powierzyć Insito Odszkodowania.

Pomagamy naszym Klientom podczas całego procesu roszczenia – od początku, aż do chwili, kiedy dostaną należne im pieniądze. Nie należy się przy tym obawiać żadnych kosztów i opłat. Działamy na podstawie zasady „No Win, No Fee”, co oznacza, że w przypadku braku zwrotu, Klient nie płaci nic. Prowizję pobiera się tylko po pomyślnym zakończeniu sprawy.
Cała komunikacja z Klientem odbywa się w języku polskim. Ponadto, zaletą współpracy z nami jest oszczędność czasu i energii, oraz gwarancja poprawnego wypełnienia wniosku, co może znacznie przyśpieszyć sprawę. Decydując się na powierzenie nam swojej sprawy, można się spodziewać, że zwrot podatku będzie można uzyskać nawet po 4-6 tygodniach.


Czego może dotyczyć zwrot?

W momencie podpisywania umowy obowiązkiem pożyczkodawcy jest poinformowanie pożyczkobiorcy o wszystkich kosztach i opłatach, jakie wiążą się z pożyczką, w tym o tym, jakie są odsetki i kary za zwłokę. Ubiegając się o zwrot, odzyskać można m.in. naliczone odsetki, opłaty za rolowanie i te naliczane za opóźnienie.


Jak się z nami skontaktować?

Żeby skontaktować się z przedstawicielem Insito Odszkodowania, który poprowadzi sprawę Klienta od A do Z, wystarczy skontaktować się z nami dzwoniąc pod numer 020 3103 3890, wysyłając maila na info@insito.uk, lub wysyłając nam swoje dane kontaktowe przez formularz na naszej stronie:

Wnioskuj o zwrot

Co zrobić, aby dostać zwrot podatku?

Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić, by starać się o zwrot nadpłaconego podatku, jest zakwalifikowanie się do ulgi podatkowej. Jeżeli roczny dochód nie przekroczył £150,000 to wniosek będzie rozpatrzony pozytywnie. Wysokość ulgi jest zależna do tego, do jakiego progu podatkowego kwalifikuje się podatnik i jakie są jego zarobki.

Podatnik, który spełnia te wymogi, a więc przysługuje mu ulga podatkowa, może złożyć odpowiedni wniosek, jeśli bank odprowadził podatek dochodowy, nie uwzględniając ulgi.


Ile czasu jest na złożenie wniosku?

Wniosku nie trzeba wypełniać od razu. Na zgłoszenie roszczenia podatnik ma 4 lata od zakończenia roku podatkowego, którego ma dotyczyć roszczenie. Należy jednak pamiętać, że za każdy rok podatkowy należy złożyć oddzielne roszczenie.