Zwrot za pożyczki krótkoterminowe

Monika Grubecka

specjalista ds. odszkodowań

„Pożyczki krótkoterminowe, czyli payday loans, są w UK bardzo popularne i działają na podobnych zasadach, jak w Polsce. Można je dostać bardzo szybko. Często niestety bez uprzedniej weryfikacji sytuacji finansowej klienta. To skłania do zaciągania kolejnych zobowiązań na spłatę poprzednich. Samodzielne wyjście z powstałej w ten sposób pętli finansowej nie jest proste. Ale płynność finansową można odzyskać, tak jak można pozbyć się zaległych pożyczek. Mało tego – można starać się o zwrot odsetek, zwłaszcza że obowiązkiem pożyczkodawcy było upewnienie się, czy finanse Klienta są na poziomie umożliwiającym spłatę ”.

Kiedy można ubiegać się o zwrot?

O zwrot za pożyczki krótkoterminowe w UK można starać się w kilku sytuacjach. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że pożyczkobiorca nie jest zobligowany do posiadania wiedzy na temat finansów, ale pożyczkodawca ma obowiązek sprawdzić, czy kwota, o jaką wnioskuje przyszły pożyczkobiorca, jest realna do spłaty w obliczu jego zarobków i wydatków. Brak tej weryfikacji, a tym samym niedopełnienie wszystkich formalności i łamanie zasad, jest równoznaczne, z tym że Klient jest poszkodowany i ma prawo starać się o zwrot kosztów związanych na przykład z odsetkami.

Zwłaszcza jeśli pożyczkodawca nie informował przy podpisywanej umowie o opłatach, jakie będą naliczone.Oprócz tego pożyczkobiorca jest uprawniony do odszkodowania w przypadku, kiedy udzielono mu pożyczki, na którą nie było go stać, a pożyczkodawca nie zweryfikował wcześniej sytuacji finansowej i dochodów. Zwrot może przysługiwać także sytuacjach, w których dochodzi do rolowania pożyczek, albo kiedy pożyczkobiorca jednocześnie zaciąga kilka zobowiązań.


 


Czy o zwrot za pożyczki krótkoterminowe w UK można starać się samodzielnie?

Oczywiście taka możliwość istnieje. Jednak trzeba mieć pełną świadomość tego, że pożyczkobiorca spełnia podstawowe warunki ku temu, by odszkodowanie uzyskać. Absolutną podstawą do uzyskania zwrotu jest udowodnienie, że pożyczka była przyznana niezgodnie z zasadami. Często przygotowane dokumenty i argumenty okazują się niewystarczające, a wniosek jest odrzucony. Zamiast tego można skontaktować się z taką firmą jak nasza, która bardzo szybko weryfikuje, czy Klient ma szanse na zwrot, a jeśli tak, to przygotuje kompletny i przekonujący wniosek.


Czego może dotyczyć zwrot?

W momencie podpisywania umowy obowiązkiem pożyczkodawcy jest poinformowanie pożyczkobiorcy o wszystkich kosztach i opłatach, jakie wiążą się z pożyczką, w tym o tym, jakie są odsetki i kary za zwłokę. Ubiegając się o zwrot, odzyskać można m.in. naliczone odsetki, opłaty za rolowanie i te naliczane za opóźnienie.


Jak uzyskać zwrot za pożyczki krótkoterminowe w UK?

Trzeba zacząć od sprawdzenia, czy umowa uprawnia do walki o zwrot. Jeżeli zostały spełnione warunki wymienione wyżej lub pożyczkodawca podejrzewa, że padł ofiarą oszustwa, powinien skontaktować się z nami. Już na wstępie można dostać informację na temat tego, czy zwrot będzie możliwy.

Należy przygotować dane pożyczkodawcy, kwoty pożyczki, termin jej spłaty lub termin, w jakim zaprzestano spłaty zobowiązania. Następnie należy przygotować szczegółowe informacje o stałych wydatkach i obecnych przychodach potwierdzających zdolność lub brak zdolności do spłaty payday loans. Szczegółowe przygotowanie dokumentacji daje większą gwarancję powodzenia. Aby uzyskać zwrot, trzeba go dobrze uargumentować. Nasza firma przygotuje na podstawie przedstawionych dokumentów wniosek i wyśle do pożyczkodawcy/pożyczkodawców. Następnie trzeba czekać między 8-10 tygodni na rozpatrzenie.


Co zrobić w przypadku odmowy zwrotu?

Zdarza się, że pomimo dobrze sporządzonego wniosku, pożyczkodawca odmawia zwrotu. W takiej sytuacji należy odwołać się do Financial Conduct Authority (FCA). Jeżeli po powtórnym przeanalizowaniu wniosku i całej dokumentacji ta instytucja uzna, że pożyczkobiorcy należy się zwrot w związku z zaciągniętymi pożyczkami, pożyczkodawca jest zobligowany do jego wypłacenia.


Wnioskuj o zwrot